Bennak vergisi nedir?

Bennak vergisi kimlerden alınır? Bennak vergisi ne amaçla verilir?

Osmanlı Devleti’nde bekar erkeklerin evlendikleri zaman ödedikleri verginin ismidir.

Osmanlı devleti döneminde, toprak sahibi olan babaların yanında çalışan ve evli olan erkek çocukların ödediği bir vergi sistemidir. Bennak, dilimize farsçadan girmiş olup toprağı işleyen manasinda kullanılmaktadır.

Osmanlı devletinin birlikte yaşadıkları erkek evlatları zamanı geldiğinde evlenip gittiği vakit ödenekle yükümlü oldukları vergidir evlenince ödemeye başlarlar

Vergi yükümlüsü oldukları için alınır. Bennak, babaların yanında toprağı işleyen erkeklerden alınan vergidir.

Toprak sahibi olanlar öderlerdi. Toprak sahibi olan baba oğlu evlendiğinde bennak vergisi öderdi.

Osmanlı tahrir devletlerinde yer alan vergi türlerinden birisidir. Örfi bir vergi türü olup, bekar bir erkek evlendiği zaman kendisinden bu vergi alınmaya başlar. Er kişi daha evlenmemişse kendisinden Mücerred isminde bir vergi alınırdı.

Osmanlı Devletinde toprağı eken evli erkeklerden alınan vergidir.

Bennak vergisi toprağı olan toprak ağalarının ödediği vergidir. Bu vergiyi babalar oğullarını evlendirdikleri zaman öderler.