Benzeşme nedir?

Benzeşme nedir? Benzeşmeyi açıklayarak örnekler veriniz?

Benzeşme c,d,g harflerinin bir kelimeye ek olarak getirilirse ve eğer bu ek gelen cümlenin son harfi f,s,t,ç,ş,h ve p harfleriyle bitiyorsa bu harfler sertleşir. Buna ünsüz benzeşmesi denir.

Cümlede bir sesin kendisinden önce ya da sonra gelen başka bir sesi kendisine benzetmesidir. örnek olarak soğuk-soğuktan, kağıt-kağıtta, okumak-okumaktır gibi örnekler verebiliriz.

Türkçede ses olaylarından biridir. Diğer adı sertleşmedir. Kelimede sesli harfin sertleşmesidir. Örneğin sınıf ca = sınıfça olur. C harfi ç harfi oldu.

Benzeşme edebiyatımızda ses bilgisi konusunda karşımıza çıkmaktadır. Benzeşmemin bir diğer aldı sertleşmesine.