Birkleyn Mağaraları nerededir? Özellikleri nelerdir?

Birkleyn Mağaraları nerededir? Özellikleri nelerdir?

Antik Çağ’da Dicle’nin doğduğu yer yani Birkleyn mağaraları.

Birkleyin Suyu’nun önce yerin altından aktığı ve doğal bir tünelden sonra yeryüzüne çıktığı yere Birklyen ya da Dicle Tüneli ismi verilmiştir. Antik Çağlarda, bu suyun kaybolduğu yerin altına indiği yer “dünyanın bittiği yer olarak” tanımlanmıştır. Pilinius bu geçidi “ölülerin yer altı dünyasına geçtiği yer” olarak tanımlamıştır.

Birbirine paralel olarak uzanan bu kayalığın içerisinde üç mağara bulunmaktadır. Bunlardan güneydeki kayalığın altında ve içerisinden akan Birkleyn Suyu’nun bulunduğu mağaraya Asur Kralı I.Tiglatpileser (M.Ö. 1114-1076) ve III.Salmanassar (M.Ö. 859-828)’a ait 3 kabartma ve 5 çivi yazıtlı kitabe vardır.

Birkleyn Mağaraları Diyarbakır’ın Lice ilçesindedir.Dicle Nehri’nin başladığı yerde bulunmaktadır.Mağaralarda Asur kralına ait kabartmalar vardır.