Bitkisel parazitlik nedir? Bitkisel parazitlik kaça ayrılır?

Bitkisel parazitlik nedir? Bitkisel parazitlik kaça ayrılır?

">

Bitkisel Parazitlik
Bitkilerin üzerinde yaşayan parazit çeşididir.İki gruba ayrılırlar.
1-Yarı Parazitler
2-Tam Parazitler
Yarı parazitler:Üzerinde yaşadığı bitkinin odun borularından su ve inorganik tuzları alıp bunları kullanan fotosentez yapan parazit türüdür.Yaşamsal fonksiyonlarını yarı bitkiden yarı kendinden sağlamak zorunda olduğu için yarı parazit denilmektedir.
Tam parazitler:Kloroplastları bulunmadığı için üzerinde yaşadığı bitkinin soymuk borularından beslenen parazit türüdür.Yarı parazitin aksine tüm yaşamsal ihtiyaçlarını beslendiği bitkiden aldığı için tam parazit denilmektedir.