Bizans kaynakları Bulgarlar'dan ilk kez ne zaman söz etmiştir?

Bizans kaynakları Bulgarlar’dan ilk kez ne zaman söz etmiştir?

İtil Bulgarları zamanından başlar ilk bulgarlardan bahsetmesi

Bizans kaynakları ilk olarak Bulgaristan dan bahsetme süresi itil bulgarlarından başlar ve o dönemden itibaren devam eder.

Bizans kaynaklarına göre bulgarlardan ilk itiş bulgarları zamanında bahseder daha sonra da bu süregelir.