Bolşevik İhtilali sonuçları nelerdir?

Bolşevik İhtilali sonuçları nelerdir?

Bolşevik İhtilali nedir?

Rus-Japon Savaşı'ndaki hezimet ve sonradan yaşanan I. Dünya Savaşı, Çarlık Rusyasını iyice zayıflatmıştı. Boğazlar'ın kapalı kalmasıyla Rusya'ya yardımın kesilmesi ve iyice artan yoksulluk ve sefillik halktaki huzursuzluğu artırdı. İsyanlarla birlikte Çarlık rejimi devrildi ve Bolşevikler Rusya'da devletin başına geçti. Bolşevik Devrimi, 25 Ekim 1917 yılında gerçekleşmişti.

Bolşevik İhtilali'nin sonuçları

Ekim Devrimi olarak da bilinen Bolşevik İhtilali'nde amaç, merkeziyetçi iktidarı devirip işçi ve köylüleri temsil eden bir yönetim kurmaktı. İhtilal ile birlikte bu gerçekleşti de. Çarlık rejimi yıkıldı. Ne var ki halkın büyük çoğunluğunu oluşturan yoksul halkın istekleri henüz yerine getirilmemişti. Bolşevik lider Lenin, iktidarı ele geçirdi.

  • Barış Kararnamesi yayımlandı. Bu kararnamede göre Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekildiği ilan edildi. Aynı zamanda savaşan tüm devletlere tazminatsız ve ilhaksız bir barış çağrısında bulunulmuştur.
  • Daha sonra Toprak Kararnamesi kabul edildi. Kararnameye göre azınlıktaki zengin, büyük toprak sahiplerinin toprakları, nüfusun çoğunluğunu oluşturan yoksul köylülere dağıtılacaktı.
  • 25 Ocak 1918'e gelindiğinde Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti resmen ilan edilmişti. İşçileri, köylüleri ve askerleri temsil eden orak, çekiç ve yıldızdan oluşan sembol SSCB'nin arması olarak kabul edildi.
  • Tüm bankalar kamulaştırıldı. Tüm banka hesapları, kiliselerin malvarlıkları hazineye aktarıldı. Tüm fabrikaların denetimi Sovyetler'e geçti. Tüm doğal kaynaklar artık devletin kontrolündeydi.
  • Laiklik benimsenmiş, medeni kanun kabul edilmiştir. Soyluluk unvanları kaldırılmıştır. Aynı zamanda kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
  • Eğitimde de devrim gerçekleştirilmiştir. Kilisenin eğitime karışması yasaklanmıştır. Eğitim ücretsiz ve zorunlu yapılmıştır.
  • image">image
    @Mecazi_bey