Bütün varlık âlemi beş duyu ile algılanabilir mi?

Bütün varlık âlemi beş duyu ile algılanabilir mi? Duyularla algılayamadığımız varlıklar inkâr edilebilir mi?

Bütün varlık alemi beş duyu ile algılanması mümkün değildir. devreye beyin girmesi halinde algılanamayacak bişr şey kalmamaktadır. Örneğin radyo frekanslarını göremeyiz.

Hayır bütün varlık alemi beş uyu organı ile algılanmaz, mesela Kur’anı Kerim’de geçen melekler, cinler var ama biz göremiyoruz, iman etmeyen insan bunları inkar edebilir tabii.

Bütün varlık alemi beş duyu organıyla algılanamaz. Göremediğimiz bazı varlıkları inkar edemeyiz. Mesela melekler, cinler Kuran-ı Kerim’de geçen varlıklardır. İmanı olan insanlar bunlarada inanır.

Beş duyu organımız ile tüm varlıkları algılamamız mümkün olmamaktadır. İnsan özellikleri itibarıyla kendisinde var olan özelliklere göre algılar. En basit örneğiyle, insan kendi ses desibeli düzeyindeki sesleri algılar. Bu, canlıdan canlıya değişir.

Algılanamaz insan bedeni beşeriyatı bunu anlayacak kadar sağlam değildir. Ancak diğer alanları ahirette algılayabiliriz.

bütün bir evreni 5 duyu organımızla göremeyiz. Bizim dışımızda olan canlıları göremiyoruz dokunamıyoruz. Herşeyi bilmek zaten mümkün değildir. Bu dünyada biz herşeyi bilebilme yeteneğine sahip olsaydık insan diye değil melek olarak dünyaya gelirdik veya başka bir varlık.