Büyük Hun İmparatoru Attila kimdir?

Büyük Hun İmparatoru Attila kimdir?

Attila, 395.453 yıllarında yaşamış ve bütün avrupaya dünyayı dar bucak etmiş bir imparatordur. Attila hayatı boyunca Batı ve Roma İmparatorluklarına karşı seferler düzenlemiştir ve avrupalılar tarafından adına ‘Tanrının Kırbacı’ denmiştir.

1 Beğeni

Roma ve Bizansa diz cokturen kisidir.Roma yi 2 kez fetheden ve papa nin yalvarmalari sonucu vergiye baglayan kisidir.

1 Beğeni

Milattan sonra 395’de doğmuş ve tarihte Papa’ya tek diz çöktüren hükümdar olarak bilinen tarihi kişiliktir. Avrupa’da “Tanrı’nın Kırbacı”, “Tanrı’nın Kılıcı” gibi lakaplar almıştır. Kardeşi Bleda’nın ölümüyle tek başına Avrupa Hun İmparatoru olmuştur.

1 Beğeni

Avrupa Hun imparatorluğunun hükümdarı olan Atilla 395 yılında doğmuştur.Babası Muncuk Han’dır.Babasının ölümünün ardından amcası Rua tarafından bozkırda bulunan Atilla’ya amcası sahip çıkmış ve yetiştirmiştir.Amcasının ölümünden sonra kardeşi Bleda ile Hun imparatorluğunu yönetmiştir.Bleda 445 yılında vefat edince Hun imparatoru olmuştur.Hükümdarlığı boyunca Batı ve Roma imparatorluklarına sayısız seferler düzenlemiştir.Atilla’dan bahseden önemli destanların başında Nibelungen Destanı yer alır.Destanda Hun ve Germen(Alman) savaşları anlatılır.Destanda Atilla’nın kudretli otoriter asil ruhlu bi hükümdar olduğu belirtilmektedir.Attila, Roma ordusunu Aetus ve Katolon savaşlarında mağlup etmiş ve Batı Got kralı Theodeirch de öldürülmüştür.Batı Roma İmparatorluğu’na sefer düzenlediği sırada Papa Büyük Leo araya girmiş ve Atilla’nın seferi durdurmasını sağlamış,Atilla ise Romalıları haraca bağlamıştır.Papanın tek diz çöktüğü insan Atilla olarak anılır.

1 Beğeni

Avrupada papaya diz çöktüren ilk hükümdardır, tanrının kırbaçı olarakta bilinir.Avrupa Hun İmparatorluğunun hükümdarı Attila, 395-453 yılları arasında yaşamıştır. Babası, Muncuk Han’dır. (Boncuk Han) Attila, babasının ölümünün ardından bozkırda tek başına yaşam mücadelesi verirken, amcası Rua tarafından bulunmuş ve koruma altına alınmıştır. Attila, Vizigotlar karşısında Roma İmparatorluğu ile müttefik olmuştur. Bu ittifakla birlikte, Flavius Aetiusun davetlisi olarak, bir süreliğine Roma’da kalmıştır. Amcası Rua’nın vefatı sonrası Attila ve kardeşi Bleda, Hun İmparatorluğu’nu birlikte yönetmeye başlamışlardır. Bleda’nın 445 yılında ölümüyle Attila tek başına Hun hükümdarı olmuştur.

1 Beğeni

Attila,434 tarihinden, 453’teki ölümüne kadar Hun İmparatorluğu hükümdarıdır. Hükümdarlığı sırasında Avrupa’nın büyük bölümünü fethetti. Attila, hükümdarlığı sırasında Batı ve Doğu Roma İmparatorluklarına sayısız sefer düzenlemiş topraklarının büyük bir kısmını fethetmiştir.

1 Beğeni