Büyük Külliyeler Devri nedir? Hangi Padişahla Başlamıştır?

Büyük Külliyeler Devri nedir?
Hangi Padişah Döneminde Başlamıştır?
Büyük külliyeler devrinin eserleri nelerdir?
">

Osmanlı Devleti’nin 8. padişahı Sultan 2. Bayezid’in Amasya [turne şeklinde de denilmektedir günümüz de ], Edirne ve İstanbul’da yaptırdığı külliyelerin içinden suretiyle ,Bayezid dönemine denk gelen[ tarihçesi ne dayanarak ]Büyük Külliyeler Devri denir. E bununla beraber bu devrin aynı esnada Osmanlı mimarisinin [mimar] klâsik döneminin de başlangıcı olarak tarihe geçmiştir.