Büyük Selçuklular ile Gazneliler arasında hangi savaşlar yapılmıştır?

Bu savaşlar hangileridir ve kim kazanmıştır?

Büyük Selçuklular ve Ganeliler arasında Dandanakan Savaşı yapılmıştır. Dandanakan savaşı 1040 yılında yapılmıştır. Bu savaşta Çağrı ve Tuğrul beyler güzel bir taktik ile savaşı kazanmıştır. Gazneliler bu savaştan sonda çöktü, Büyük Selçuklular bu savaştan sonra büyümeye devam ettiler.

Dandanakan savaşı yapılmıştır ve Selçuklular kazanmıştır,. Bunun öncesinde ise Nesa ve Serah savaşları yapılmış bunlarda da Selçuklular tarafından kazanılmıştır.

Büyük Selçuklular ve Gazneli Devleti arasında 1040 yılında Dandanakan Savaşı yapılmıştır .Bu savaş sonucunda Gazneliler yıkılış sürecine girerken Büyük Selçuklu Devleti kurulmuştur.