Can salı nedir? Can salı nerede kullanılır? Kaç tip can salı mevcuttur?

Can salı nedir? Can salı nerede kullanılır? Kaç tip can salı mevcuttur?

Bir cankurtaran botu veya cankurtaran salı, bir gemide bir felaket durumunda acil tahliye için taşınan küçük, sert veya şişirilebilir bir teknedir. Can filikası tatbikatları, büyük ticari gemilerde kanunen zorunludur. Sallar (can salları) da kullanılır.

yı boyunla beraber eşit sürerek özelliliklede sivilcelerin üzerine

">
Tehlike altında bulunan bir gemi için bu kurtarma aracının hayati bir değeri bulunmaktadır. O nedenle nasıl kullanılır veya denize nasıl atılır konularının tüm gemi personelince çok iyi bilinmesi gerekmektedir. O nedenle aşağıda can Salı denize nasıl atılır sorusunu maddeler halinde açıkladım.

Öncelikle ekipmanın geminin neresinden güvenli şekilde denize atılacağına karar verilmelidir. Şiddetli rüzgarın olduğu ve gemi bordasının rüzgar altına verilip sürüklendiği durumlarda atmak için rüzgar üstü tercih sebebi olmalıdır,
Gemiyi terk noktasının can salının yakın bir nokta olduğu yerlerde parima halatının gemiye bağlı olduğu ve salın halatlarının çözülmüş olduğu kontrol edilmelidir. Eğer gemiyi terk noktası farklı bir yerde ise önce bağlama halatı ve parima halatı çözülmelidir. Sonra Salı gemi terk noktasına taşıyıp parima halatının güvenli bir noktaya taşınması gerekmektedir.
Sal denize atılmadan önce su yüzeyi kontrol edilmelidir. Böylelikle sal dış koruma katmanının direk bir cisimle temas ederek zarar görmesi engellenmelidir.
Sal denize atılmadan önce parima halatının boşunun alınması gerekmektedir. Sal denize düştükten sonra çekerek açılması sağlanmalıdır. Sallar deniz üzerindeki konum gereği ters şekilde açılabilir. Bu durumda personelden fiziki ve psikolojik yeterliliği olan bir kişinin aşağıya inerek Denizde Güvenlik Eğitimleri esnasında yapılan uygulamalar ışığında Salı düzgün konuma getirmelidir.
Terk için uygun pozisyona geldikten sonra gemiye en güvenli şekilde yanaştırılıp gemi terk prosedürleri uygulanmalıdır.
SOLAS kuralları gereği personeli yardım gelene kadar hayatta tutmaya yarayan can sallarında bulunması gerekli bazı özellikler ve yeterlilikler vardır. Bunlar aşağıda listelenmiştir.

18 metrelik yükseklikten denize atıldığı zaman herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde üretilmiş olmaları gerekmektedir,
Tabanı 4,5 metre yükseklikten zıplamaya karşı dayanıklı olmalıdır,
30 gün boyunca deniz şartlarına dayanıklı olmalıdır,
Sakin deniz hava koşullarında 3 knot’lık yedekleme kapasitesine dayanıklı olmalıdır,
Kapasiteleri 6 kişiden 35 kişiye kadar değişkendir,
İki kişi tarafından kolaylıkla bir bordadan diğerine kolay şekilde taşınmalı ve ağırlığının 185kg eşik değerini geçmemesi gerekmektedir,
Denize atılıp kendi patlayan can salının iç tentesinin ek bir müdahale olmadan kolaylıkla kendiliğinden açılabilir olması gerekmektedir,
Salı denize indirmek için kullanılacak olan indirme mataforasının hazırlanma süresi 3 dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır,
Salın parima halatı boyunun 10 metreden az olmaması gerekmektedir,
Salın etrafında bulunan silindirik koruma konteynerı deniz şartlarından zarar görmeden etkilenmeyecek şekilde bir malzemeden imal edilmiş olması gerekmektedir,
Koruma konteynarında herhangi bir kırık, çatkal bulunmamalı ve denize atıldığında kendi kendine yüzebilir özelliklerde olmalıdır,

denizde kullanılır

bıde unuttum insanların yasamı icin onemlıdır………

bot veya teknenın icinsde bulunur b

2 ismi vardır, cankurtaran botu veya cankurtaran salı da denebilir. Büyük ticari gemilerde bulunması zorunludur, kanuni cezası vardır. Geminin batması veya benzer bir kaza olması durumunda denize atılarak piminin (ipinin) çekilmesi sonuncunda kendiliğinden şişer ve bir çadır şeklini alır, ayriyetten içinde besin öğeleride bulunmaktadır. (Su, yemek vs.) Ayrıca cankurtaran botunun düzenli olarak değiştirilmesi gerekmektedir, aksi takdirde içinde besinler bozulabilir veya bot çalışmayabilir.