Chullpa nedir?

Chullpa nedir?

Atalara tapınma ve akrabalık Aymara kültürünün en önemli unsurlarındandır. Çulpalar yaşam ile ölüm arasındaki bağlantıyı vurgulamak amacıyla inşa edilmişlerdir.

Atalara tapınma ve akrabalık Aymara kültürünün en önemli unsurlarındandır. Çulpalar yaşam ile ölüm arasındaki bağlantıyı vurgulamak amacıyla inşa edilmişlerdir. Bu mezarların içi tıpkı bir kadının rahmi şeklinde yapılmıştır ve içindeki mumyalaştırılmış beden fetal pozisyonunda yeniden doğmayı simgeler biçimde konulmuştur. (Ölülerin mezara ana rahmindeki pozisyonda konmasına hocker pozisyonu denir ve buna Alacahöyük’te de rastlanır) Çulpaların bazılarının üzerine kertenkele figürleri oyulmuştur. Kertenkelelerin kesilmiş kuyruklarını yeniden üretebilmeleri onların yaşamın sembolü olarak görülmesine neden olmuştur. Çulpaların tek giriş açıklığı, eski Yunantapınaklarının çoğu gibi, doğu yönündedir ve bunun nedeni olarak her gün Toprak Ana tarafından yeniden “doğurulan” Güneş’i simgelediği düşünülmektedir.
Aymara’yı istila ettikten sonra, İnkalar’ın da Çulpaları kullanmış olma ihtimalleri vardır. Paskalya Adası’nda bulunan ve tupa olarak adlandırılan buna çok benzer bir yapının da Çulpalarda ilişkili bir geçmişi olduğu düşünülmektedir.

Atalara tapınma ve akrabalık Aymara kültürünün en önemli unsurlarındandır. Aslında bir yapıdırlar ve yaşam-ölüm arasındaki ince bağlantıyı vurgulamak için inşa edilmişlerdir. Bu yapılara mezar demek yanlış olmaz.