Çift başlı kartal sembolünün anlamı nedir? Neden bayraklarda kullanılmıştır?

Çift başlı kartal sembolünün anlamı nedir ?Neden bayraklarda kullanılmıştır?

Günümüzde Karadağ,Sırbistan,Arnavutluk gibi ülkelerin bayrağında yer alan bu simge Selçuklu Devleti’nin de bayrağında yer almıştır. Sİmgenin tarihi ise ta Sümerlere dek dayanır. Hakimiyeti ve ululuğu temsil eder fakat nereden çıktığı konusunda bir belirsizlik vardır.

Çift başlı kartal simgesi bir çok ulus tarafından rağbet görmüş ve sahiplenilmiştir. Sahiplenen toplumlara göre değişik anlam ifade etmektedir. Ak Din’e göre kutsal sayılmış ve sembol olmuştur. Tanrının kuşu olduğuna inanılmıştır. Tanrının ışığını ve yakınlığını sembol ize etmiştir. Şamanlara görede çift başlı kartal simgesi yerzüzü ve gökyüzü arasındaki koruyucuyu temsil ederdi. Bu kuşların insanların yaptığı yolculuk da refakat ettiğine inanılırdı. Orta Asya Türk inancına göre Türk’lerin kartaldan türediği inancı yaygındı. Birde eski türk’lerde töre Tanrı’nın emriyle çift başlı kartal suretiyle gelen ruhla iletilirdi. Ululuk ve Yüksekliği temsil ederdi. Aynı zamanda Atilla’nın ordu sancağı üzerinde çift başlı kartal ve bozkurt sembolleride kullanılmaktaydı. Tarih boyunca Sasaniler, Hitiler, Bizanslılar Selçuklu İmparatorluğunda daha bir çok ulusda değişik anlam ve ifadeleriyle bayraklarda kullanılmıştır