Çin kaynaklarında ‘juan juan’ olarak geçen Türk topluluğu hangisidir?

Çin kaynaklarında ‘Juan Juan ‘ olarak geçen Türk topluluğu hangisidir?

Türkler bu topluluğu Apar olarak adlandırır. 6. yüzyıla kadar Asya’nın kuzeyinde yaşamış olan Moğollara denir. Kağan ile yönetim ve kağan unvanı ilk defa bu kavimde ortaya çıkmış.

Çin kaynaklarında Juan Juan olarak geçen Avarlar’dır.
Avarlar tarihte önemli bir yere sahiptir. İstanbul’u ilk kuşatan topluluk olmuştur . Göktürkler tarafından son verilmiştir. Doğu Avrupadaki toplulukları bir araya toplamıştır. Avrupanın etnik yapısının değiştirmesinde etkili olmuşlardır. Macaristan ve Aravutlukta saha olarak genişlemişlerdir. Mitolojik efsaneler de isimleri geçmektedir. Macaristan dan Italya göç etmişlerdir.

Çinlilerin Türklere sinirli oldukları için taktıkları lakaptır.Anlamı küçük böcektir.

Avarlar diye tarihte bilinen topluluktur. Tarihteki bir önemi ise İstanbul’u ilk kuşatan topluluk olmalarından gelmektedir.

Avarlar topluluğudur. İstanbulu ilk kuşatan topluluktur. Çinlilerin Türklere sinir oldukları için taktıkları lakaptır.