Çocukların anne ve babasından korkması gerekir mi?

Çocukların anne ve babasından korkması, çekinmesi gerekir mi?

Çocuğun bazı davranışlarını sınırlandırması gereken durumlar vardır. bu sınırlandırmaları ya o kişiye saygı duyduğundan, ya da korktuğundan gerçekleştirir. Eğer çocuk anne babadına gerçekten saygı duyuyorsa koyulan sınırlandırmadan çok da rahatsız olmayacaktır, ancak korkuyorsa koyulan sınırlandırmadan huzursuzluk duyarak kendi içine kapanacaktır.Bu dengeyi iyi saglamak gerekir.

Çocukların anne veya babasından korkması, çocuğun ruh hâlini olumsuz etkiler. Çocuk kessinlikle anne veym babasından korkmamalıdır. Aksi halde çocuk belli bir yaş’a geldiğinde isyancı bir birey haline gelecek ve toplum için zararlı olacaktır.

Bence evet. Bu korku annem, babam beni öldürecek tarzında değil de çekinme olarak olmalı. Diğer türlü söz dinletmek cok zor oluyor maalesef. Çocuk ben ne yaparsam yapayım beni affederler diyebilmeli ama bunun yaptırımları olduğunu da bilmeli.

Gerekmez. Ben annemden korkmazdım küçükken ama onun sözünden çıkmazdım. Babam sinirli bir insandı onu sevmezdim ve korkardım biraz.

anne babadan korkmak değilde ama çekilmeleri sözlerini dinlemesi gerekmektedir

Çocukların sadece anne babadan değil, hiç bir şeyden korkutularak yetiştirilmemesi gerekiyor. Anne babadan korkan çocuklar, yanlış bir şey yaparlarsa bunu anne babadan saklarlar. Yalan söylemeye itilirler. Anne baba korkusu dışında Allah korkusu da yanlıştır. Çocuklara Allah korkusu değil Allah sevgisi kazandırılmalıdır. İnsan, korktuğu hiç bir şeyi sevmez ve saygı duymaz.

Hayır korkmaması gerekir.Eğer korkarsa başına gelen hiç bir şeyi anne babasına anlatamaz.Çekinmeden anlatabilmesi lazım.

Bir nebze evet çekinmesi,korkması gerekiyor diye düşünüyorum.Yoksa çocuk o rahatlıkla yetiştiği sürece başıboş büyüyecek, çocuğa anneyle babayı bilmeli kesinlikle.

Ebeveynlerin çocuklarını korku ve baskı altında yetiştirmemesi gerekir,çocukların aile büyüklerine karşı kurku sergilemesi saygı göstergesi değildir.Korku zamanla ailevi bağları çürütmeye yönelik bir seçim halini almış olacaktır.