Coğrafi keşifler kaçıncı yüzyılda başlamıştır?

İlk çoğrafi keşif ne zaman kimler tarafından gerçekleştirildi?
Amaç neydi?
Kimler çoğrafi keşife çıkmıştır?
Hangi yolu kullanmışlardır?

Avrupalıların yeni sömürge ve ticaret yerleri arama içinde olması sonucunda 15.yüzyılda gerçekleşmiştir.

  • 15. ve 16. yüzyılda Avrupalılar tarafından ticari keşif yolları bulmak amacıyla başlamıştır.
  • 15. yüzyılda ekonomik amaçlarla başlayan yeni ticaret yollarının bulunması Coğrafi Keşifler olarak adlandırılmıştır.
    İpek Yolu ve Baharat Yolu dışında yeni yollar bulunmuştur, bunda pusulanın denizcilikte kullanılması etkili olmuştur.
    Coğrafi Keşifler sömürge devletlerini artırmış, Avrupa’nın zenginliği artmış ve Rönesans hareketlerine zemin hazırlamıştır.
  • Coğrafi keşifler 15.yüzyılda başlamıştır. Avrupalı insanların yeni yerlerle etkileşim halinde olmaları ve ticari keşifler bulma amacıyla yapılmıştır. Kültür alışverişi özellikle çok fazla olmuştur.