Coğrafî keşiflerin sonuçları nelerdir?

Coğrafî keşiflerin sonuçları nelerdir? Kısaca açıklayınız?

Yeni yollar yeni ürünler keşfedilmiş eski yollara olan bağımlılık azalmış Osmanlı yollara bir nebze önemini kaybetmiştir.

Eski dönemlerde en önemli ekonomik unsur ticaret yolları idi. Bu güzergah üzerinde olan kentler ekonomik bakımdan daha refah olan yerlerdi. Bu keşifler dolayısı ile bu güzergahlar değişmiş rota başka ülkelere egemenliklere dönmüştür.

Yeni yerler keşfedilmiş ve yeni ticaret alanları yolları bulunmuştur. Zamanında Osmanlı bundan olumsuz etkilenmiştir. Çünkü üzerinde olduğu ticaret yolları önem kaybetmiştir.

Coğrafi keşiflerden sonra dünyada bir yenilemeye gidildi denilenebilir. Yeni yollar, yeni yerler keşfedildi, yeni bitki türleri bulundu. Osmanlı Devleti açısından en kötü etkileyen ipek ve baharat yolunun önemini kaybetmesi oldu. Avrupada zengin ve sanat anlayışı olan bir kitle ortaya çıktı. Yeni keşfedilen yerlerde altın ve gümüş 'ün çoğu avrupaya girdi.

Coğrafi keşifler sonucunda ticaret yolları değişmiştir.
Dünyanın yuvarlak olduğu ıspatlanmış, bu nedenle kiliseye olan güven sarsılmıştır.
Avrupa’nın zenginlik kaynağı toprak olmaktan çıkmış, madenlere yönelmiştir.
Akdeniz limanları önem kazanmıştır.

Coğrafi keşiflerin dünya genelinde çok büyük sonuçları olmuştur. Hem doğrudan hem de dolaylı yoldan olmak üzere bazı ülkeleri olumlu, bazılarını ise olumsuz olarak etkilemiştir. Örneğin tarihi ipek yolunun yerine yeni ticaret yollarının bulunmasını sağlamıştır. Dünya üzerinde yeni yerlerin keşfesilmesini sağlamıştır. Dünyanın yuvarlak olduğu keşfedilmiş, kiliseye olan güven azalmıştır. Yeni bitki ve hayvan türleri ortaya çıkmıştır.