Coğrafya 'nın ilkeleri nelerdir?

Coğrafya yeryüzünde birçok faktörü inceleyen ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyer. Peki coğrafyanın ilkeleri nelerdir?

Sebep-Sonuç ilkesi

Neden sorusu coğrafi olayların nedenleri üzerinde yoğunlaşmasını amaçlamaktadır.Coğrafi olayların nedenlerine cevaplar aranır.

Karşılıklı İlgi (Bağlantı) İlkesi

Coğrafi olayların birbirleri ile olan bağlantılarının incelenmesi.

Dağılış ( yayılma) ilkesi

Temel bir ilkedir. Her türlü doğal olayların ve beşeri unsurları inceler. Bu ilke, haritalarla ifade edilir ve “nerede” sorusuna cevap verir. @Alshain

Coğrafyanın İlkeleri
1)Nedensellik:Sebep-sonuç ilişkiside denebilir.
Günlük hareket gece gündüzün ardalanması
Atmosfer nedeni ile dünyanın aşırı ısınmaması
2)Bağlantı:Karşılıklı ilgi
Basınç rüzgar ilişkisi
3)Dağılış(Yayılım):Coğrafyayı diğer bilimlerden ayırır.
Bitkisi örtüsü dağılımı, madenlerin dağılımı, makinin görüldüğü yerler