Coğrafyanın beş temel unsuru nedir?

Coğrafyanın beş temel unsuru nedir?

Bu unsurları açıklayınız.

Coğrafyanın beş temek unsuru
şunlardır
1-KONUM: Her olay ve varlık yeryüzünde tanımlanabilir bir konuma sahiptir.

2-YER MEKAN:smiley:ünyanın her yerınde farklı fizikli beşeri ve ekonomi özellikleri vardır

3-HAREKET:smiley:ünyadaki canlı cansız tüm varlıklar için bir hareket söz kunusudur

4-BÖLGE:Beşeri ve ekonomik özellikleri olan alanlara bölge denir

5-BEŞERİ VE FİZİKLİ ORTAM İLİŞKİSİ:

Konum: Bir olay ve varlığın neden orada yer aldığını mekanla ilişkisidir.
Mekan: Mekanın fiziki ve beşeri özelliklerinin ortaya konması, bu unsurlar arasında etkileşimin anlaşılmasını sağlar.
Bölge: Coğrafya benzer doğal,beşeri ve ekonomik özellikleri olan alanlardır.
Hareket: Coğrafya fiziki ve beşeri tüm hareketleri incelemeye çalışır.
Beşeri ve Fiziki Ortam: Fiziki ortam insanın tüm faaliyetleriyle bağlı olduğu doğal çevreyi ifade eder.

Bunların hepsini öğretmen bizlere ezberletmişti ama açıklamalarını hatırlamıyordum :smiley:.

Konum;Her olay ve varlık yeryüzünde tanımlanabilir bir konuma sahiptir. Coğrafya bir olay ve varlığı neden orada yer aldığını, mekanla ilişkisini, insan hayatı üzerindeki etkisini konuma bağlı olarak inceler. Konum matematik konum ve özel konum olarak iki türlü ifade edilir.
Yer (Mekan); dünyanın her yerinin farklı fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri vardı. Mekanın fiziki ve beşeri özelliklerinin ortaya konması, unsurlar arasında etkileşimin anlamasını sağlar. Böylelikle insanlar mekandan nasıl etkilendi, mekanı Bağımlık miktarı, mekandan bağımsızlaşma yöntemlerine ulaşılmış olur.
Bölge; coğrafyada benzer doğal, beşeri ve ekonomik özellikleri olan alanlara bölge denilmektedir. Bölge iki kısımda incelenir; beşeri kültürel bölge ve fiziki bölgeler.
Hareket; yerküre de canlı, cansız tüm varlıklar için bir hareketlilik söz konusu. İnsanlar, sular, okyanus akıntıları, bulutlar, akarsular, kıtalar, volkanlar, depremler, dağ oluşumları, bitki ve hayvanların hızları birbirinden farklı da olsa bir hareket halindedirler.
Beşeri ve Fiziki Ortam İlişkisi; fiziki ortam insanın tüm faaliyetleri ile bağlı olduğu doğal çevre ifade eder.

Konum

Mekân

Bölge

Hareket

Beşeri ve Fiziki Ortam İlişkisi