Crusader Harekatı nedir? Crusader Harekatı nasıl gerçekleşti?

Crusader Harekatı nedir? Crusader Harekatı nasıl gerçekleşti?

Crusader Harekâtı (“Haçlı” harekâtı), II. Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika Cephesi’nde, Birleşik Krallık kuvvetlerinin, Alman-İtalyan Tobruk kuşatmasına yönelen üçüncü saldırı operasyonudur.

Crusader Harekatı

Haçlı Harekatı , İkinci Dünya Savaşı sırasında 18 Kasım - 30 Aralık 1941 tarihleri ​​arasında _İngiliz Sekizinci Ordusu tarafından gerçekleştirilen askeri bir operasyondu_ . Operasyon, 1941 _Tobruk Kuşatması'nı_ başarıyla kurtardı .

Sekizinci Ordunun, piyadelerini ilerletmeden önce Mihver zırhlı kuvvetlerini yok etme ilk planı, bir dizi sonuçsuz çatışmanın ardından İngiliz 7. Zırhlı Tümeni Sidi Rezegh'de Afrika Birlikleri tarafından ağır bir şekilde yenilgiye uğratıldığında suya düştü. Korgeneral Erwin RommelDaha sonra zırhlı tümenlerinin Mısır sınırındaki Mihver kalesi mevzilerine ilerlemesi, kaleleri atlayan ve Tobruk'a giden Müttefik piyadelerinin ana gövdesini bulamadı, bu yüzden Rommel, savaşa destek olmak için zırhlı birliklerini geri çekmek zorunda kaldı Tobruk‘ta. Tobruk’ta bazı taktik başarılar elde etmesine rağmen, kalan kuvvetlerini koruma ihtiyacı, Rommel'in ordusunu Tobruk‘un batısındaki Gazala‘daki savunma hattına ve ardından El Agheila'ya geri çekmesine neden oldu. İkinci Dünya Savaşı’nda İngiliz önderliğindeki güçlerin Alman kara kuvvetlerine karşı kazandığı ilk zaferdi.
image">image
Crusader Operasyonu’nun alanını ve olaylarını gösteren harita

Tobruk’taki köprü başına ulaşma yönünde İngilizlerin üçüncü girişimi, “Crusader Harekatı” olarak kayıtlara geçmiştir. 18 Kasım 1941’de başlatılan harekât bu kez başarılı olur. 4 Aralık 1941’de Rommel, Tobruk önlerinden de çekilmek zorunda kalmıştır.

">

Crusader Harekatı nedir?

_Crusader Harekatı, Haçlı Harekatı olarak da bilinir. II. Dünya Savaşı esnasında meydana gelen bir harekattır._

Crusader Harekatı nasıl gerçekleşti?

_Crusader Harekatı, II. Dünya Savaşı'nda Kuzey Afrika Cephesi'nde meydana gelmiştir. Müttefik Devletler ve Mihver Devletler arasında gerçekleşmiştir. Günümüzde Libya sınırları içerisinde yer alan Tobruk'ta bulunan köprü başına ulaşma amacında olan İngilizlerin üçüncü girişimi olarak nitelendirilebilir. 18 Kasım 1941 tarihinde başlatılmıştır. Daha önce de bölge adına ataklarda bulunan İngilizlerin bu girişimleri Crusader Harekatı ile başarıya ulaşabilmiştir. İngilizlerin Almanlara karşı II. Dünya Savaşı içerisinde elde ettikleri ilk zafer olarak tarihe geçmiştir. 4 Aralık 1941 tarihinde Rommel, düşman güçlerinin saldırılarına dayanamayarak Tobruk sahalarından çekilmek zorunda kalmıştır. Böylece harekat sona ermiştir._

Crusader Harekâtı (“Haçlı” harekâtı), II. Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika Cephesi’nde, Birleşik Krallık kuvvetlerinin, Alman-İtalyan Tobruk kuşatmasına yönelen üçüncü saldırı operasyonudur

Kuzey Afrika’da Marshal Rodolfo Graziani’nin 10. İtalyan Tümeni Libya’daki üslerinden, Mısır’ın batısındaki sayıca azınlıkta olan İngiliz Kuvvetleri’ne karşı taarruza başladığında, 13 Eylül 1940’ta çatışma da başlamış oldu. 9 Aralık 1940’ta, General Sir Archibald Wavell komutasında başlatılan İngiliz karşı saldırısı, İtalya’nın 22 Ocak 1941’de Libya’nın batısında Tobruk’ta yenilmesiyle son buldu. 12 Şubat 1941’de, Alman General Erwin Rommel Almanya’nın İtalyan Müttefik Birlikleri’ni eski gücüne kavuşturmak üzere komutayı almak için Libya’ya gönderildi. Alman birlikler vakit kaybetmeksizin kolorduların sayısını genişleterek Deutsches Afrika Korps (Alman Afrika Kolorduları) şeklinde isimlerini değiştirdi.

24 Mart 1941’de, Rommel Tobruk’a karşı taarruz başlattı ve Tobruk’a yürüyerek, 14 Nisan’da Mısır sınırına ulaştı. Sınırda rakip İngiliz ve Alman-İtalyan orduları Kasım 1941’e kadar yerlerini korudu. 1941 yazı ve sonbaharında, Kuzey Afrika’dan Avrupa’daki Doğu Cephesi gönderilen insan ve levazım kaynaklarının bölünmesinden faydalanarak, yeniden teşkilatlandırılmış Sekizinci İngiliz Ordusu (İngiliz, Avustralyalı, Hint, Güney Afrikalı, Yeni Zelandalı ve Özgür Fransız askerlerinden oluşuyordu.) Rommel’in mevzilerine saldırdı. Bu olay daha sonra “Haçlı” Harekatı (Operation Crusader) olarak anılmaya başlanmıştır. Başlangıçta atılan geri adımlardan sonra, İngilizler Mihver ordularını tekrar Libya’ya taşıdı, Tobruk’taki garnizonun nöbetini devraldı ve Rommel’in 6 Ocak 1942’de El Ageyla’ya (Libya’daki Sireneka ve Trablusgarp sınırında) çekilmesini sağladı.

Almanların Ocak 1942’de Doğu Cephesi’ni istikrara kavuşturmasının ardından kaynaklarını Kuzey Afrika’ya yöneltme becerisi ve 7 Aralık 1941’den sonra Pasifikteki Japonya tehditlerine karşılık vermek için İngilizlerin kaynaklarının bölünmesi, Rommel’in 21 Ocak 1942’de yeni bir saldırı başlatmasına fırsat verdi. Mihver Birlikleri, Tobruk’un batısındaki Al-Gazala’ya iki hafta içinde ulaştı.

26 Mayıs 1942’de Alman ve İtalyan Birlikleri Tobruk’u kuşatmalarını ve Müttefik Kuvvetler’in Mısır sınırına çekilmesini sağlayan bir saldırı, yani “Venezia” harekatını başlattı. Tobruk 21 Haziran’da düştü ve Rommel’in orduları İngilizleri Mısır’a doğru takip etti. Temmuz 1942’de, İngilizler Mihver ordularını EL Alamein’de durdurdu. Rommel’i durdurmadaki başarısına karşın, İngiliz Başbakanı Winston Churcill, General Sir Harold Alexander’ı Ortadoğu’daki İngiliz Kuvvetleri’nin, Korgeneral Sir Bernard L. Montgomery’i Sekinci Ordu’nun başına geçirerek Ortadoğu’daki en yüksek rütbeli komutanları değiştirdi.

30 Ağustos 1942’de, Mihver devletleri son saldırılarını Batı Çölü Cephesi’yle başlattı. 3 Eylül’de, İngilizler Mihver ordularını El Alamein güneyindeki, Alam el Halfa savaşında durdurdu. Yeni Amerikan tankları da dahil olmak üzere birlikleri ve teçhizatı yığdıktan sonra, Montgomery Rommel’in kuvvetlerine 23 Ekim 1942’de El Alamein’de saldırdı. On gün sonra, Mihver orduları geri çekilmek zorunda kaldı. Daha uygun bir stratejik pozisyonda savaşmayı umarak kuvvetlerini dağıtmayan Rommel, Libya’nın başkenti Trablusşam’ı 23 Ocak 1943’te terk ederek hızla geri çekildi ve bir hafta sonra Tunus sınırına ulaştı.