Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarları kimlerdir?

Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarları kimlerdir? Eserleriyle birlikte yazınız?

Reşat Nuri Güntekin, Nazım Hikmet, Halide Edip Adıvar, Orhan Kemal, Necip Fazıl Kısakürek, Haldun Taner, Adalet Ağoğlu ve Oğuz Atay. Daha bir sürü var. Çok uzun o yüzden ben önemli gördüklerimi yazdım.

Haldun Taner,Faruk Nafiz çemlıbel ama en önemlisi Haldun Taner Keşanlı Ali destanıdır.

Cumhuriyet dönemi Tiyatro (Oyun) yazarları kimlerdir?
•İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci (1874-1935)
•Musahipzade Celal (1868-1959)
•Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973)
•Vedat Nedim Tör (1897-1985)
•Reşat Nuri Güntekin (1889-1956)
•Cevdet Kudret (Solok) (1907-1992)
•Halit Fahri Ozansoy (1891-1971)
•Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967)
•Nazım Hikmet Ran (1902-1963)
•Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974)
•Halide Edip Adıvar (1844-1964)
•İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu (1889-1978)
•Cevat Fehmi Başkut (1905-1971)
•Ahmet Muhip Dranas (1909-1980)
•Orhan Kemal (1914-1970)
•Necip Fazıl Kısakürek (1905-1983)
•Oktay Rıfat (1914-1988)
•Aziz Nesin (1915-1995)
•Haldun Taner (1918-1986)
•Melih Cevdet Anday (1915-2003)

✓İbnürrefik Ahmet Nuri:frowning:1874-1935)
✓ Faruk Nafiz Çamlıbel: (1898-1973)
✓Vedat Nedim Tör: (1897-1985)
✓Musahipzade Celal (1868-1959)
✓Reşat Nuri Güntekin: (1889-1956)
✓Cevdet Kudret (Solok): (1907-1992)
✓ Ahmet Kutsi Tecer: (1901-1967)
✓ Halit Fahri Ozansoy: (1891-1971)
✓Nazım Hikmet Ran (1902-1963)
✓ Halide Edip Adıvar: (1844-1964)
✓İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu: (1889-1978)
✓Yakup Kadri Karaosmanoğlu: (1889-1974)
✓Cevat Fehmi Başkut: (1905-1971)
✓Orhan Kemal: (1914-1970)
✓Ahmet Muhip Dranas: (1909-1980)
✓Necip Fazıl Kısakürek: (1905-1983)
✓Oktay Rıfat: (1914-1988)
✓ Aziz Nesin: (1915-1995)
✓Haldun Taner: (1918-1986)
✓Melih Cevdet Anday: (1915-2003)
✓Tarık Buğra: (1918-1994)
✓Sabahattin Kudret Aksal: (1920-1993)
✓Nazım Kurşunlu: (1911-1980)
✓Necati Cumalı: (1921-2001)
✓Orhan Asena: (1922-2001)
✓Recep Bilginer: (1922-2005)
✓Rıfat Ilgaz: (1911-1993)
✓Cahit Atay: (1925-2012)
✓Çetin Altan: (1926-)
✓Adalet Ağaoğlu: (1929-)
✓Sermet Çağan: (1929-1970)
✓Refik Erduran: (1928-2013)
✓Güngör Dilmen: (1930-2012)
✓Turgut Özakman: (1930-2013)
✓Ülker Köksal: (1931-)
✓Oğuz Atay: (1934-1977)
✓Oktay Arayıcı: (1936-1985)
✓Turan Oflazoğlu: (1932-)
✓Dinçer Sümer: (1938-)
✓Yılmaz Erdoğan; (1967-)
✓Ferhan Şensoy: (1951-)
✓Murathan Mungan (1955-)
✓Mehmet Baydur: (1951-2001)
✓Tuncer Cücenoğlu: (1944-)
✓ Başar Sabuncu: (1943-2015)
✓Bilgesu Erenus: (1943-)
✓Vasıf Öngören: (1938-1984)

Bir çok cumhuriyet dönemi yazarlarımız vardır

 • Cevdet Kudret
 • * Necip Fazıl kısakürek
 • * Haldun Taner
 • * Oğuz Atay
 • * Faruk Nafiz Çamlıbel
 • * Reşat Nuri Gültekin
 • * Nazım Hikmet
 • 1. İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci:frowning:1874-1935)
 • İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci‘nin eserlerinin önemli bir kısmı uyarlama olup, tiyatroya erken yaşta başlayan, sahneye oyuncu olarak da çıkan yazarın bütün oyunları komedi ve vodvil tarzındadır. Ciddi konularla birlikte günlük meseleleri de komedi açısından işleyen eserleri arasında;

  Hisse-i Şayia,
  Ceza Kanunu,
  Nakıs,
  Şeriye Mahkemesinde,
  Son Altes,
  Himmet’in Oğlu,
  Belkıs sayılabilir.