Cumhuriyet Dönemi'nin yazarlarının çoğu neden solcudur?

Cumhuriyet Dönemi’nin yazarlarının çoğu neden solcudur ?

Atatürk’ü benimsedikleri için Cumhuriyetçilik ve halkçılık partisi olan solcuları benimsediler.

Cumhuriyet Döneminde bulunduklarından ötürü daha çok solcu olan yazarların yetiştiklerini düşünmekteyim. Atatürk’ü seven insanlardır. Onun ilkelerini takip etmektedirler.

Materyalist insanlar. Sol görüşe yakın eğitim almışlar.

O zamanın şartlarına göre solcu kesim daha işlerine geldiğinden onlar da solcudur.

Cumhuriyet Döneminde solcu insanlar mevcuttur çünkü Atatürk ilke ve inkilaplarını benimsemişlerdir.

Materyalistler ve Atatürkü sevdikleri için solculardır.

Sebebi o dönemde Lenin’ in Rusya’da başa gelmesi ve sosyalizm akımının etkili olmasıdır.

Batıdaki sanatçıları taklit etmişler. Sol devrimi peşindelerdi.

Batıyı örnek aldıkları içindir. Ayrıca dönemde hangi görüş daha baskın ise aydınlarda onu daha çok vurgular.

Çoğu solcu değil senin bilmediğin daha sayısız insanlar var ve çoğu ne sağcı ne solcudur sadece sanaçıdır.

Dönemin bırakmış olduğu etkiden ötürüdür.