D'alembert ölçütü nedir? D'Alembert Sistemi Nedir?

D’alembert ölçütü nedir?

4 Beğeni

D’alembert Ölçütü Nedir?
Serilerin yakınsaklık veya ıraksaklığını saptamada bir oran ölçütü diyebiliriz.
Buna göre an serisinin belirli bir indisten sonraki bütün terimleri için an-1/an oranının mutlak değeri q ise ve q1’den küçükse seri yakınsak, q1’den büyükse seri ıraksak olur.
q=1 durumunda bu ölçüt sonuç vermez.
q sayısı pratik olarak lim|an-1/a-n| işlemiyle bulunur.
Örneğin; 1/2 n serisi için q=1/2 olduğundan yakınsak bir seri olur.