Danıştay üyelerini kim seçer?

1982 Anayasası’na göre Danıştay üyelerini kim seçer? 1982 Anayasası’na göre Danıştay üyelerini kim seçer?

Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan … arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer.

Kpss için anayasa çalışırken burada da yakamı anayasa bırakmıyor​:sweat_smile::smiling_face_with_three_hearts: Danıştayın çoğunu yani dörte üçünü Hakim ve Savcılar Kurulu seçerken geriye kalan bir bölü dördünü ise Cumhurbaşkanı seçmektedir.

Danıştay üyelerini kim seçer?

Danıştay'ın üyelerinin dörtte üçü idari yargı hakim ve savcılığı içerisinden, kalanı ise kanunda "diğer görevliler" olarak belirtilenler arasından seçilmektedir.

İdari yargı hakim ve savcıları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilirken, diğer görevlileri Cumhurbaşkanı seçer.