Dean Barrow kimdir? Hayatında neler yapmıştır?

Dean Barrow kimdir? Hayatında neler yapmıştır?

Dean barroe bir siyasetcidir

Dean barrow 2 mart 1951 yılında belize’de doğmuştur. Belizeli bir siyasetçidir.

Dean Barrow, 2 Mart 1951 yılında Belize kentinde Dünya’ya gelmiş ve hayatını siyasete adamış bir siyasetçidir.

Dram Barrow bir siyasetçidir. 2008 den beri başbakandır. Birleşik Demokratik Prti Lideridir. 68 yaşındadır.

Dean Barrow Orta Amerikanın 400.000 nüfuslu küçük bir ülkesi olan Belize’nin Başbakanıdır.

Dean Barrow, 2 Mart 1951 Belize’de dünyaya gelmiştir. Belizeli bir siyasetçidir. Amerika kıtasının coğrafi çizgiler açısından Orta Amerika’ya bağlanan Belize’de 2008 yılından beri Başbakanlık görevini yapmaktadır. Birleşik Demokratik Parti liderliğini yapmaktadır.

Dean barrow bir siyasetçidir bezilenin başbakanıdır. Ülkesini anayasal monarşi yöntemiyle yönetmektedir.