Debi nedir?

Debi nedir?

Debi nasıl ölçülür?

Debi ölçümü hangi alanlarda kullanılır?

Coğrafya terimi olarak ele alırsak bir akarsu yatağından 1 saniyede geçen su miktarıdır.

Debi akarsuların saniyede geçtiği su miktarıdır ve metreküp ile ifade edilir. Debi, nisan ayı gibi karların erimeye başladığı zamanlarda daha yüksek değerler alır.

Bir akarsuda, akar suyun herhangi bir kesiminden bir saniyede geçen suyun metre küp olarak hacmini hesaplayıp belirtmek için kullanılan terimdir.

Akım demektir. Sanimetrede ne kadar su aktığını hesaplamaktır.