Dede Korkut hikayelerinin konusu nedir?

Dede Korkut hikayelerin içinde geçen 12 hikayenin adı nedir?

Dede Korkut hikayelerinin konusu;
Oğuzların komşuları ve birbirleriyle olan mücadeleleri, günlük yaşamları, aile ve toplum yapıları, kahramanlık fikirleri, inançları, gelenek ve görenekleridir.
Bu hikâyeler ise;
Dirse Han Oğlu Boğaç Han
Salur Kazanın Evinin Yağmalanması
Kam Büre Beg Oğlu Bamsi Beyrek
Kazan Beyin Oğlu Uruz Beyin Tutsak Olması Hikayesi
Koca Duha Oğlu Deli Dumrul Hikayesi
Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikayesi
Kazıcık Koca Oğlu Yiğenek Hikayesi
Basat’ın Tepegözü Öldürmesi Hikayesi
Begil Oğlu Ermen’in Hikayesi
Uşun Koca Oğlu Seğrek Hikayesi
Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruzun Çıkardığı Hikayesi
İç Oğuz Dış Oğuz Asi Olup Beyrek’in Öldüğü Hikayesi

12 hikâyeden oluşmaktadır. 2 nüshası vardır .Kahramanlık konusu yer alır yer yer Türklerin gelenek ve görenekleri yansıtılır.

Oğuz’ların yaşamı anlatılmakta.

Oğuzların yaşamı anlatılmakta dir.12 hikayeden oluşmaktadır.yer yer de gelenek göreneklerimiz anlatılır.