Deistlik nedir ?

Deistlik diye bir din varmı varsada tam olarak nedir?

Deistlik diye bir din yoktur deistlik bir inanış biçimidir. Deistler ;Allah’ın varlığına ve birliğine inanırlar fakat Allah’ın peygamberlerine ,kitaplarına inanmazlar yani dine inanmazlar. Ateistler ise Allah’a da inanmaz dinimizede inanmazlar her ikisini reddederler.

Deistlik; Allah’ın varlığını ve evrenin bir tek Allah tarafından inşa edildiğine inan fakat, Allah’ın peygamberlerine ve kitaplarına inanmadıkları bir durumdur .

Deist, bir yaratıcı olduğuna inanan fakat hiç bir dine inanmayan kişilere denir. Deist olan birisi semavi ve diğer dinlerin insan uydurması şeyler olduğunu düşünür.

Deistlik, günümüzde yaygınlaşmaya başlayan, bir yaratıcının olduğuna inanan fakat, Allah’ın insanlarla herhangi bir bağlantı aracı kullanmadığı sadece dünyayı ve evreni yarattığı inancına sahip olmak.

Deizm, “yaradancılık” anlamına gelir. Bir din değildir. Aksine Tanrının varlığını akıl ile kabul ederek Tanrı ve kul arasındaki tüm aracıları kaldırıp, vahiy yoluna dayalı dinleri reddeden bir tek Tanrı inancını teşkil eder.