Delta ile Haliç nasıl ayırt edilir? Delta ve Haliç oluşumu için akarsu gerekli midir?

Delta ile Haliç nasıl ayırt edilir? Delta ve Haliç oluşumu için akarsu gerekli midir?

Delta ve haliç ikisinde birbirinden farkli coğrafi oluşumlardır.
Delta; gel-git ve akıntı etkisinin zayıflastığı durumlarda akarsuyun çatallanarak denize dökülmesiyle oluşur.
Akıntıların sular içerisinde hızlı olduğunda ise alüvyonlar hız nedeniyle dibe çökemezler. Ancak akarsular denize dökülme yerlerinde bu akış hızı düşer ve akarsuyun yol boyunca taşıdığı alüvyonlar dibe çöker. Bu çöküntünün birikerek yükselmesi delta ovalaını oluşturur. Haliç ise deltanın tam aksine gel-git ve akıntı etkisinin fazlalastıği okyanus kıyılarında ortaya çıkan bir coğrafi durumdur. Akıntı ve gel-git etkisiyle akarsu ağızları huni biçiminde genişler. Çünkü akintilarin hizli olmasi ve gel-gitler kıyılarda alüvyonların birikmesini engelleyecektir.

Delta Haliç bu ikiliyi ayırt etmemek mümkün değil haliç kıyı tipi Türkiyede görülmez. İstanbul’da ki Haliç’in bu Haliç kıyı tipiyle alakası yoktur sadece benzerlikten. Delta ise ova yani akarsuların toprak v.s biriktirmesiyle oluşan en verimli ova çeşiti