Denatüre olmak nedir?

Bir biyoloji terimi olan denatüre olmak nedir? Kısaca açıklayınız.

Tersiyer ve kuaterner fiziksel ve kimyasal olarak değişikleri dış etkilerden korunma sürecidir.

protein veya nükleik asit doğal yapısında mevcut olan sekonder tersiyee ve kuartenee yapılarının bazı fiziksel ve kimyasal dış etkilerle bozulacak primler yapılarına dönüşme süreci

Tersiyer ve sekonder yapıda olan maddelerin primer yapıya dönüşmesine denir.Yapı bozulmasıda diyebilirz buna.Isı ya da kimyasal maddelerin etkisiyle strüktürü bozulmuş makromoleküllere verilen ad. örneğin enzimlerin çoğu yüksek sıcaklıkta denatüre olur ve işlerliğini kaybeder. çeşitli enflamatuar hastalıklarda yüksek ateş yüzünden ölmenin nedenlerinden biri budur