Destek Eğitim Hizmeti nedir ? Destek Eğitim Hizmetinin amacı nedir ? Özellikleri  nelerdir?

Destek Eğitim Hizmeti nedir ? Destek Eğitim Hizmetinin amacı nedir ? Özellikleri

nelerdir? Bilgi verir misiniz?

Destek eğitim hizmeti özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, ihtiyaçları doğrultusunda kendileri de dahil olmak üzere ailesine,öğretmenlerine ve okul çalışanlarına eğitim hizmeti verme işidir. Destek eğitim hizmeti özelliklerine baktığımızda;

  • Kaynak odada eğitim,
  • Sınıf içi yardım,
  • * Özel Eğitim Danışmanlığı gibi hizmetler mevcuttur.
  • Destek Eğitim Hizmeti özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin örgün eğitim programlarında yer almasını sağlayan sistemdir. Bu konuda öğrencileri farklılaştırılmış eğitim programlarına tabi tutan, kişisel bakım ve yetkin alanlarında gelişmelerini izleyen ve sağlayan destekleyici hizmettir. Bu hizmetin özellikleri; özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin kendi yaş gruplarıyla normal sınıflarda farklılaştırılmış bireysel eğitim planı dahilinde eğitim görmesini sağlamaktır. Planlama süreci ana ve detaylı olarak hazırlanan alt basamaklardan oluşur. Planlama bireyseldir ve öğrenciye uygun olarak her yıl revize edilir.

    Destek eğitim okul başarısı diğer çocuklara göre düşük olan çocuğa verilen eğitimdir.Amaç çocuğu diğer çocukların başarısına ulaştırmaktır. Eğitim genellikle bireysel olarak verilmektedir.