Devlet memurları iş yeri açabilir veya şirket ortağı olabilirler mi?

Memurlar 657’li devlet memurları kanununa göre ek işte çalışabilir ya da kendine özel başka bir iş yeri açabilir mi?

devlet memurları hiçbir şekilde memurluk görevine devam ederken bir dükkan açamazlar kanuna göre

Devlet memurlar görevleri sürecinde hiçbir iş yeri açamaz , ortak olamazlar .

Devlet memurları işyeri açabilir ve şirket ortağı da olabilirler ama tacir olamazlar. Tacirler ağır şartlar altında oldukları için devlet memurluğu makamı korunmak istenmiştir. Tacirin tabii olduğu en ağır durum iflastır ve iflasla bütün malvarlığı kaybedilebilir. Devlet memurları bu ağır yükten kurtarmak için Devlet Memurları Kanunumuz memurlar için bazı şartlar öngörmüştür.

Hayır öyle birşey yapamaz. Yasak çünkü, memur farklı bir ticaret ile uğraşamaz.

657 sayili DMKna gore drvlet memurlari kendi nam ve hesaplarina işyeri açamazlar. Şirket ortaği olabilur ancakbşirketlerde yönetim kurullarinda bulunamazlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 28. maddede yer alan yasaklayıcı düzenlemeye göre, devlet memurları ticaret ile ilgilenemez. Daha geniş açıdan bakmak gerekirse, devlet memurları, tacir ya da esnaf sayılabilecekleri hiçbir faaliyette bulunamamaktadırlar. Bu bilgi ışığında bir memur, ticaret ya da sanayi işlerinde görev alamaz ve komandite ortak olamazlar. Ancak, anonim şirketlerde kurucu ortak olmak, kanunun belirtilen maddesi kapsamına dahil değildir. Bu da Danıştay’ın kararıdır. Kısacası, bu karara göre bir devlet memuru, anonim şirketlerde ortak olabilmektedirler.

Devlet memurları, 657 devlet memurları kanununa göre, iş yeri açamaz, ortak olamaz ve ticaretle uğraşamaz.

Devlet memurları ticaret yapamaz. Sadece belli eğitim kurumlarında makam onayıyla eğitmen görevlisi olabilirler.

Örneğin; Bir sürücü kursunda Trafik Dersi verebilirsiniz. Tabi sertifikanız var ise.