Din ve ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır?

Din ve ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bu ilişki günümüzde nasıldır?

Kısaca açıklar mısınız?

İnanın en güzeli en iyisi ahlaklı olanıdır. dinimiz ahlaka önem verir çünkü islam güzel ahlaktır insanın ahlaksız olanı dininden uzaklaştırır kötüye iter . Ahlaklı insan ise dine daha yakındır ve güzeli yansıtır dinimiz de insanların iyiye yönelmesini öğütler.

Hz. Peygamber (sav)'in ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözü din ile ahlakın ilişkisini en iyi tanımlayan sözdür.
Din insana ahlaklı olmayı emreder. Zina yapmamak, başkasının malına, canına ve ırzına göz dikmemek dinin emrettiği ahlaki yasaklardır.
Günümüzde insanlar dinde gösterilen ahlaki sınırlar içinde yaşamadıkları için toplumsal ahlak olarak bozulmalar mevcut.

Din ve ahlak, din bir inanış ibadet tapma biçimidir inandığın dinin emirlerine biat edersin din hayatına belli başlı yönler verir inanış ibadet şartlar gelenekler ne ise insan dini göre yaşam şekli belirleyip yaşar, ahlak ise aile yapısından başlar, edep saygı sevgi toplum ile seviyeli iletişim kurmak hak hukuk adaletli davranmaktır ahlak ahlak din ile bağlantısı yoktur ama bütün dinler ahlak lı olmayı emreder dinin getirdiği bir şey değildir ahlak ama olmazsa olmazlardan kabul etmiştir dünyada dine inanmayan bir çok toplum vardır ve ahlak seviyesi çok yüksek bazı toplumlar ise dinin en önde tutulduğu ülkeler vardırki ahlaksızlıklar çok vahim şekilde yaşandığı görebilmekteyiz demektir ki din ve ahlak arasında bağ yok ama birbirini tamamlayan destekleyen unsurlardır.

Hemen hemen tüm dinler o dine inanan, inanç gösteren insanlardan ahlaklı olmalarını ister. Sapkın, uydurma, yeni nesil bir din değilse tabi ki. İslam dini ahlak ile bütünleşmiş bir dindir. Kuran da sıklıkla ahlak ile ilgili yazılar vardır. Peygamber efendimiz de İslam dini mensubu olanların ahlaklı olmasını istemiştir daima. Elbette biz bu kuralları ne kadar yerine getirdik, getiriyoruz tartışılır. Fakat İslam, Hristiyan, Yahudi gibi dinler daima inanç gösteren toplumdan ahlak bekler. Ahlaklı olmak sadece din görevi değil bir insanın kendisine ve diğer insanlara olan saygısını gösterir. Ahlak ve Din kısacası ayrılmaz bir bütündür. Ahlak ın olmadığı bir din düşünülemez, kabul edilemez kesinlikle. Bu yüzden hem dini inancımız, kem insanlığa ve kendimize olan saygımız açısından ahlaklı olmalıyız.

Din ve ahlak bir bütündür. Ahlaksız din olmaz , dinsiz de ahlak olmaz. Hz Muhammed : Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim, sözüyle din ve ahlak ılişkisi daha iyi anlaşılıyor.

İslam dini ahlaka çok önem verir. Peygamber efendimiz insanın en iyisi en ahlaklısı olandır diye buyurmuştur. İslam güzel ahlakla bilinir. Müslüman olan kişi önceden güzel ahlak üzere olması ile tanınırmış. O ki yalan söylemez, hile yapmaz, kimseyi kandırmaz. Günümüzde durum böyle mi tartışılır. Maalesef artık İslam adı altında bile neler neler yapılıyor.

Dini olan insanlar ahlaka ihtiyacı kalmadığını zannediyor. Ahlak yani Etik kavramı din ile doğrudan ilişkili değildir. Ahlak farklı bir kavramdır. Sırf insanlık için bir şeyler yapıyorsanız, hiç bir çıkar beklemiyorsanız etik kavramına uyuyorsunuz demektir. Dinde yapılan her şey sevap-günah çerçevesinde yapılır. Yani caydırıcı veya teşvik edici ceza-ödül kavramı vardır. Japonlar; yere çöp atmazlar. Bu bir ahlak örneğidir. Japon toplumu ateisttir, inancı yoktur. Bireysel olarak varsa bile toplum olarak bir dine dayanmiyorlar.

Ahlak dinlerden önce de vardı. Dinlerden sonra da var olmaya devam eder. Dinle ilgisi olmayan ahlak, kişinin hür iradesiyle karşılıksız yaptığı davranış iken dinle bağlantılı ahlak ise karşılığı beklenen bir davranıştır. Günümüzde katolik kilisesine bağlı din adamlarının (ve tabi diğer dinlere bağlı din adamlarının da) çocuklara tecavüzleri,kendilerine dindar diyenlerin ne derece ahlaksız olabileceğini bize gösteriyor.

. Din ile ahlâk birbirlerini tamamlayan kavramlardır. Din kuralları olan yapılması ve yapılmaması istenilen kutsal inanç sistemidir. Ödül ve ceza sistemine dayalıdır. Dinin gereklerini dinin sahibi olan Allah ( cc)tarafından görevlendirilmiş elçiler bildirirler. Ahlak ise yazılı olmayan kurallar bütünüdür. Toplum bazılarını kendi belirler. Aileden ataerkil toplumlarda ecdadtan bugüne gelen davranış bicimleridir.

Dinler, insanların yanlış yollara saptığında, sapkınlıklara yöneldiğinde insanlara doğru yolu göstermek için varolmuştur. Bütün ilahi kitaplarda bu dönemlerde insanlığa gönderilmiştir. İslam dininde de ahlak ve fazilet önemli bir yer tutar. Dinimiz müminlere ahlaklı ve faziletli olmayı emreder. Aksi taktirde ahlak olmayan toplumlarda huzursuzluk başlar ve insanlar yanlış yollara yönelirler.

Dindar biri ahlaklıdır.Komünizmde aile din ahlak kavramları olmaz.Günümüzde din ve ahlak bağlantısı daha bariz hissedilir.

Din ve ahlak arasındaki ilişki çelişkilidir. Ahlaklı olmak iyi ,kötü veya toplumsal ayrıştırma, ayrım yapmamaktadır. Dinde ise ahlaklı olmanın gerektegi söylenirken, aynı zamanda ahlaka aykırı olan durumları kabul etmekte ve ettirmektedir.
Çoklu eşlilik, tanımadığınız bir bireye aynı dinde olmadığı için cehennemde yanacaklarını söyleyen nefret içerikleri ve dine mensup kişilerin bunu kabul etmeleri dinlerdeki bir kaç çelişkilerdir.
Ve bu ilişki günümüzde dinin ahlak anlayışı erkekleri büyük ölçüde etkileyerek kadın ve çocukların üzerinde etki etmektedir. Çocuk yaşta evliliklerin normal ve ahlaka uygun görülmesi , kadınlar üzerinde nefret, şiddet, ayrımlaştırma ,dışlama , yargılama olarak karşımıza gelmektedir

Din ve ahlak birbiriyle bağlantılı olgulardır.Ahlaklı bir insan dinine de bağlıdır çoğu zaman.Dinde ahlak kuralları bulunmaktadır.Bunlar kişinin manevi ve ebedi değerlerinin koruması üzerine kurulmuştur.Ahlaklı insan haram ve günah olan şeylerden uzak davranışlar sergilediği sürece din açısından güzelliklerle mükafatlandırılır, hem bu Dünyada hem de ahirette.

Dinler ahlakları bozulmuş toplumlara indirilmiş kurallar bütünüdür. Ve insanlar daha sonra tekrar sapkinliga doğru yol almışlardır. Tarih tekerrür etmiştir.Fakat tüm kitapların tüm peygamberlerin sapmış toplumlara geldiği Kuranı Kerimde Nahl suresi (16/36) ayetinde de geçmektedir.

Din ve ahlak ayrılmaz bir bütünlük arz eder. Her din insana ahlaklı olmayı emreder. Sonuçta dinler insanların sosyal yaşamını düzenlemek üzere gönderilmiş ya da oluşturulmuştur. Bir toplumun hayatında da ahlakın önemi büyüktür.

Aslında bakarsan her dinde güze ahlağı öğütlemektedir dinin temeli ibaddetlerden sonra bahsedilen güzel ahlakları yerine getirerek dinin temelini oluşturmak

Din ile ahlak birbirine bağlı birer olgudur. ahlaksız bir din olamaz bu yüzden in ahlaka önem verir islam dini de ahlaka en çok önem veren dindir