Dinin Evrensel Olduğunun İspati nedir ?

Din olgusunu biz neye göre evrensel olduğunu kabul ediyoruz ?