Dış püskürük kayaçlar nelerdir?

Dış püskürük kayaçlar nelerdir, ne için kullanılır?

">
Volkanik faaliyetler sırasında yüzeye çıkan sıvı ve katı maddelerin oluşturduğu kayaçlara dış püskürük kayaçlar denir.
Bu tür kayaçların başlıcaları ;bazalt,andezit,tüf ve obdidyendir.