Diskriminant nedir? Diskriminant nasıl hesaplanır?

Diskriminant nedir? Diskriminant nasıl hesaplanır? Diskriminant neye denir?

6 Beğeni

Diskriminant Nedir?

Matematik alanında cebirsel bir ifadedir. Kullanım alanı ise, katsayıları gerçek sayı olmak şartıyla 2. derece polinomların denklemlerinin çözülebilmesi içindir.

Diskriminant Formülü Nasıl Hesaplanır?

Diğer ismi delta olan diskriminant hesaplama formülü,

ax2 + bx +c=0 denklemi ile çözülür. Bu denklemde deltayı bulmak için B nin karesi alınır ve 4ac den çıkarılır. ( b2 - 4ac )

@Alshain

7 Beğeni

Diskriminant matematik alanında cebirsel bir ifade oluyor. Anlamı böyle yani kısaca

5 Beğeni

Matematik alanında oluşturulmuş cebirsel bir ifadedir. 2 dereceli denklemlerin çözümünde kullanılır. Mimari alanda da uygulama sahası bulur.

6 Beğeni

Diskriminant gerçel katsayılı ikinci derece polinom denklemlerin çözümü için kullanılır. Cebirsel bir kavramdır.

5 Beğeni

Diskriminant matematik alanında kullanılan bir ifadedir. Diskriminant cebirsel ile kullanılan gerçel katsayılı 2’nci dereceli olan polinom denklemlerinde kullanılan bir çözümdür.

diskriminant_fall

4 Beğeni

Matematik bilimi içerisinde yer alan cebirsel kavramlardan olan diskriminant ikinci dereceden denklemler başta olmak üzere daha yüksek dereceli denklemlerin çözümlerinin elde edilmesinde kullanılır. Matris sistemleri içerisinde yer alan determinant hesaplamalarında da diskriminant kavramından yararlanılmaktadır.

Hesaplama şekli böyle yapılmaktadır.

Diskriminant hesaplamaları en çok ikinci dereceden denklemlerin çözümlemesi yapılırken kullanılır. Diskriminant bize hem köklerin değerleri, hem aralarındaki ilişki hem de varlıkları hakkında bilgi verir. ax2+bx+c=0 şeklinde ifade edilen bir ikinci dereceden denklemin diskriminant değerini bulmak için denklemin katsayılarından yararlanılır.

Diskriminant değeri b2-4ac ifadesinin hesaplanması ile bulunur. Bulunan bu değer 0′dan büyükse denklemin iki reel kökü vardır. Eğer diskriminant değeri 0 ise denklemin çakışık kökleri bulunmaktadır, yani iki kök birbirine eşittir. Eğer bulunan değer 0′dan küçükse denklemin reel kökü yoktur. Fakat karmaşık (kompleks) kökleri bulunmaktadır.

Diskriminant değerini bulduğumuza göre artık denklemin köklerini bulmaya geçebiliriz. Denklemin birinci kökü x1=(-b+kök(delta))/2a, ikinci kök ise x2=(-b-kök(delta))/2a şeklindedir.

Yalnız şunu unutmamak gerekir. Eğer çözümlenecek ikinci dereceden denklem kolay bir şekilde çarpanlarına ayrılabiliyorsa çarpanlarına ayırarak işlemi sonlandırma yoluna gidilmelidir

3 Beğeni

Bu konu 7 olan en fazla yanıt limitini aştığı için otomatik olarak kapatıldı.