Diyorit nedir?

Diyorit nedir? Diyorit nasıl oluşur oluşum süreci nasıldır?

Doğada nadir olarak bulunan ve aynı zamanda sert bir yapısı olan kayaç türüdür. Milyonlarca yılda oluşan bu kayaçlar mağmanın yüzeyine çıkarak soğumasıyla oluşurlar.

yeraltındaki magmanin yüzeye çıkıp soğumasıyla oluşan sert kayaclara verilen isimdir.

Diyorit bir volkanik şekilde oluşmuş kayaç tipidir. Bu kayaç sodyum açısından oldukça zengindir. Diyoritlerin bazıları erimiş magmanın soğuması sonucu oluşmuş bazılarıysa magma ile tepkime sonucu oluşmuşlardır.Diyoritler daha çok dillerde ve dayklarda bulunurlar.