"Diz çökmüş adam" heykeli kime aittir? Kimin döneminde yapılmıştır?

“Diz çökmüş adam” heykeli kime aittir? Kimin döneminde yapılmıştır?

8-9 yüzyıl Uygur heykel sanatı için karakteristiktir. Kime ait olduğu bilinmemektedir.

Diz çökmüş adam heykeli uygurlara aittir. Çin kaynaklarında çok hızlı hareket eden manasına gelen Uygur kelimesi, tarihimizde Uygur Devletini kuran Türk boyunun adıdır.Uygurlar çok savaşçı bir millet iken kabul ettikleri Maniheizm’in etkisiyle bu kişiliklerini kaybedip yerleşik hayata geçip hayat felsefelerinde çok ciddi dönüşümler yaşadılar.Bundaki ana neden bana göre kabul ettikleri dini inanışın savaşı yasaklaması ve et tüketiminin yasak olmasıydı.Bu iki temel neden onları savaşta değil sanatta ilerlemelerini sağladı