Doğal destanların özellikleri nelerdir?

Doğal destanların özellikleri nelerdir? Maddeler hâlinde yazınız?

Doğal destanların yazarları belli değildir anonim olarak yazılmaktadır genellikle geçiş dönemi eserleri doğal destanlara örnek olarak gösterilebilir. Geçmişte yaşanan olaylar destanlara konu olmuştur

Doğal destan: Anonim özelliğe sahiptir (yazarı belli değildir) -İlkel dönem de yaşanmış olayları konu almış olan ve sözlük destan türüne doğal destan ismi verilir.

Doğal destanları yazan kişi belli değildir yani anonimdir. Çok eski yani ilkel dönemlerde yaşanmış olayları konu alırlar ve yazarlar, sözlü bir edebi türdür. İslamiyet öncesi ve islami dönem olmak üzere ikiye ayrılır ve doğal destanların çoğu İslamiyet öncesi dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır. Mitolojilerin de var olduğu dönemlerde ortaya çıkmış ve insanların yaradılışı, evren hakkında çoğu şeyi sorgulamaya odaklanmışlardır. Doğal destanları çoğu manzum olarak bilinir, aynı zamanda nazım nesir karışık olanları da vardır, en uzun destan Kırgızların Manas destanı olarak biliniyor, destanlarda en sık işlenen konular arasında dostluk, aşk, yiğitlik, kahramanlık, ölüm, yurt sevgisi gibi konular işlenir, gerçek ve gerçek olmayan olaylar destanlarda yer alabilir ve dünyadaki en önemli doğal destanlar arasında: Kalevela, Mahabharata, Ramayana, Chanson de Roland, Nibelungen, İgor, Beowulf, Odysseia, İliada, Şehname, Gılgamış, Oğuz Kağan, Ergenekon ve Manas destanları yer alıyor.

Yapay destanlardan farklı olarak Anonim özelliklidir. Yani yazarı ve yazılış zamanı belli değildir Manzum bir nazım biçiminde yazılsalar da nadiren nesir-nazım karışık olanları da vardır. Yazıldıkları ilgili halkın geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Hatta biraz yazıldığı dönemdeki yaşayış şeklinden ipuçları da verir. Gerçek olaylardan ve gerçek dışı olaylar adeta iç içe geçer. Fantastik niteliklidir. Bu açıdan masala çok benzer. Mitolojik karakter vardır. Hatta gerçek kişiye fiziksel ve karakter olarak mitolojik gerçek dışı özellikler atfedilir. Genelde belirli zaman diliminde geçerler. Mesela zaman kavramı masala göre daha tutarlıdır. Aşırı uzun manzum öykülerdir. Mesela en uzun doğal destan olan Kırgızlara ait Manas destanı 400 bin dizeden oluşur. Genelde milli temalar ağırlıklıkdır. Bunların yanında Yiğitlik ve kahramanlık, yurt sevgisi başta olmak üzere aşk, dostluk, ölüm temalar gibi temalar sıklıkla işlenir.

Doğal destanlar anonim özellik taşımaktadır.
Doğal destanlar oluşurken üç aşama gerçekleşir.
1-Bir milleti etkileyen önemli bir olay olur ve bu olay dilden dile efsaneşelerek aktarılır.
2-Efsaneleşen bu olay ozanlar tarafından şiir olarak söylenir.
3-Büyük bir destan ozanı diğer ozanların söylediklerini derler ve destan son şeklini alır.

Doğal destanlar genellikle manzumdur fakat nadir de olsa nazım-nesir karışık olanları da bulunmaktadır.
Doğal destanlarda gerçek olaylar ve gerçekdışı olaylar iç içedir ve destandaki karakterler olağanüstü özelliklere sahiptir.