Doğal ortam nedir? Hangileri doğal ortamdır?

Doğal ortam nedir? Hangileri doğal ortamdır? Açıklayınız.

Yapay maddelerin bulunmadığı ortam doğal ortamdır. Mesela orman gibi yani herhangi bir beşeri unsurun bulunmadığı ortamlardır.

Hiçbirşeyin (bitki,agaçlar,yapraklar vs) bütün bunların yapmacık olmadığı,kendiliğinden ve katkı madde olmadan yetiştiği doğa,orman,dağlar,bağ-bahçe gibi yerler doğal ortamdır…

Birşeyin kendi tabiatına aykırı bulunmadığı mekandır

Canlının kendine göre adapte olduğu, yaşadığı ve soyunu devam ettirdiği alana doğal ortam denebilir.

Bir canlının tabiattaki gerçek yeri veya hiçbir yapay ürün bulunmayan yere denir.

Doğal ortam, bulunduğun yerde doğanın verdikleri dışında bir şeyin bulunmamasıdır. Doğal ortama örnek verecek olursak başta gelecek olanlar şunlardır: Orman, çöl, deniz, mağara, vadiler, dağlar…

Doğal ortam insanın eli değmeden kendiliğinden olan yapay hiçbir şey olmayan yerlere doğal ortam denir.