Doğu Anadolu Bölgesi'nin yeryüzü şekilleri hakkında bilgi verir misiniz?

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yeryüzü şekilleri hakkında bilgi verir misiniz?


2000-2200 metre yüksekliğe sahip bir bölgemizdir. Dağlar ve ovalar, üç sıra halinde doğu-batı doğrultusunda uzanır. Van Gölü bölgenin en büyük gölüdür. Platolar da bölgede büyük alanlar kaplar.

Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artmaktadır. Yükselti iklimi de etkilemektedir. İklimde sanayi ve tarımı etkilemektedir .

ülkemizin en dağlık en engebeli olan bölgesi Doğu Anadolu bölgemizdir . Bölgenin yükseltisi iklimin daha soğuk geçmesine sebep olur.

rakimi yuksek
En yükseği agri dagi
Yazlar sicak
Kislar soguk ve buz
Hayvancilik ve tarim bir nevi temel gecim kaynagi

Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye içerisinde bulunan en yüksek rakıma sahip bölgedir Zira Doğu Anadolu Bölgesinin içerisinde Türkiye’de bulunan en yüksek dağlardan bir tanesi olan Ağrı Dağı da bulunmaktadır Doğu Anadolu Bölgesi’nin oluşumu zaman içerisinde aşağıda bulunan Arap yarımadasının baskısı ve yukarıda bulunan Avrupa ile Asya arasında kalması neticesinde bu bölge zaman içerisinde kıvrılmış ve bu bölgelerde Dağlar yükselmeye başlamıştır dağların yükselmesi neticesinde antiklinal ve senklinal şekilleri ortaya çıkmıştır bu şekillerin ortaya çıkmasının yanı sıra aynı zamanda Burada bazı faktörler Bununla birlikte gelişmiştir özellikle bunun üst kısımlarında dağların üst kısımlarında buzul aşındırma şekilleri nin görülmesine sebebiyet vermesi yanı sıra yine Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılık yaygındır bunun temel sebeplerinden bir tanesi bölgedeki tarım arazilerine uygun alanların bulma yaşından kaynaklanmaktadır burada yükselti ve engebenin ilçesinde tarım arazileri makine ile yapılmak el ile yapılmaktadır ve bu bölgelerdeki yol ve Ulaşım maliyetleri oldukça pahalıdır Dağlar kıvrımlı olarak yol yapılmak zorunda ya da yer altından tüneller açılarak ulaşım sağlamak zorundadır.

Doğu Anadolu Bölgesi Genellikle Dağlıklardan Oluşan Bir Bölgedir

Doğu Anadolu Bölgesi genellikle yükseltisi ve eğimi fazla olan bir bölgemizdir.

Yükseltisi diğer coğrafi bölgelerimize göre fazladır. Bu yükseltiden dolayı havalar soğuk geçmektedir. Yılın belli bir bölümünden şehirlerden kar eksik olmaz. Kıvrımlı yer şekillerine sahiptir düz bir yapısı yoktur.

Dağlar ovalar mevcuttur kışın soğuk ve sert geçer yazın kurak ve sıcaktır