Dolaylı demokrasi ne demektir?

Dolaylı demokrasi ne demektir? Dolaylı demokrasi nasıl uygulanır?

7 Beğeni

Sınırları belirli bir alan içinde bulunan bireylerin, kendi iradeleriyle seçtikleri bir temsilci veya temsil grubunun aracılığıyla siyasi fikirlerini ve görüşlerini belirtmesi durumu. Dünyada dolaylı demokrasinin en iyi örneği Hindistandaki yönetimdir.

8 Beğeni

dolaylı demokrasi nedir?

  • Dolaylı demokrasi, toplumun ve bireylerin karar, fikir ve düşünce uyuşmazsızlığından dolayı bireylerin kendi aralarında ve kendi iradeleriyle seçtiği temsilci anlamına gelmektedir. Dolaylı demokrasiye seçilen temsilci bireylerin verdiği vekaletlerle onların düşüncelerini, kararlarını ve isteği üzerine belirtir.
7 Beğeni

Dolaylı demokrasi bir diğer adı temsili demokrasi, vatandaşların kendileri için yasa yapmak üzere temsilcilerini secmesidir.

7 Beğeni

Dolaylı Demokrasi Nedir?

Dolaylı demokrasi vatandaşların oylamaları sonucunda seçilen temsilcilerin, yine oylama yoluyla ülkenin yönetmesine denir. En basit anlatımla biz atıyorum 500 kişiyi oylamayla seçiyoruz ve gerisine karışmıyoruz. Ülkeyi o 500 kişi kendi aralarında yaptıkları demokratik oylamalarla yönetiyorlar.

  • Dolaylı demokrasiye en iyi örnek milletvekilleridir. Milletvekilleri, milletin oyuyla seçilir. Mecliste de milletten aldıkları yetkiyle oy kullanırlar ve yasama erkini oluştururlar.

Dolaylı demokraside millet doğrudan ülkeyi yönetemez. Temsilciler aracılığıyla ülkeyi yönetir. Bu yüzden dolaylı demokrasinin ne kadar demokratik olduğu da bazen tartışılmaktadır.

En demokratik yöntem, araya başkası girmeden milletin doğrudan ülke yönetimine katılmasıdır ki bu da doğrudan demokrasidir. Doğrudan demokrasiyi uygulamak zordur. Ülke ile ilgili verilecek her kararın referandum yoluyla belirlenmesi gerekir. Bu yüzden çoğu zaman dolaylı demokrasi uygulanmaktadır.

4 Beğeni

Dolaylı demokrasi nedir?

Dolaylı demokrasi halkın temsilcilerini seçtiği ve mecliste temsil ettiği, hükümeti yönetmeye aktif olarak katıldığı hükümet sistemine denir.


Dolaylı demokraside parlementoda kendisine oy veren insanları temsil eden her seçim bölgesinden bir siyasetçi seçilir ve halen hüküm sürenlerin adil ve adil bir şekilde kaybetme şansının olduğu serbest ve adil seçimlere dayanır. Bu nedenle seçilen siyasetçi toplum için yaptıkları çalışmalardan sorumlu tutulabilir ve ofisten çıkarılabilir.

2 Beğeni

Dolayli demokrasi halkin kendi görüşlerini beğenilen ve hoşlanmayan şeyleri temsil etmesi için seçdigi kişidir.

1 Beğeni

Bu konu 7 olan en fazla yanıt limitini aştığı için otomatik olarak kapatıldı.