Donanma Cemiyeti hangi amaçla kurulmuştur, ne gibi faaliyetleri olmuştur?

Donanma Cemiyeti hangi amaçla kurulmuştur, ne gibi faaliyetleri olmuştur?

Donanma Cemiyeti, ya da resmi adıyla Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti, Osmanlı Donanmasının diğer devletlerin donanmalarından zayıf kalması sebebiyle Türk denizlerini güçlendirmek ve Osmanlı Donanmasını geliştirmek amacıyla 1909 yılında Yağcızade Şefik Bey isminde bir tüccar tarafından kurulmuştur.
O dönem Yunanistan’ın Averoff isimli büyük bir savaş gemisine sahip olması halta endişeye yol açmış ve bu sebeple de cemiyete olan katılım artmıştır. Cemiyet halktan ve sivil toplum kuruluşlarından topladığı bağışlar ile donanmaya katkı sağlamıştır.

Balkan Savaşlarında da boy gösteren Barbaros Hayreddin ve Turgut Reis zırhlılarının maliyeti, Donanma Cemiyeti tarafından karşılanmıştır. Cemiyet I. Dünya Savaşından sonra 2 Nisan 1919 tarihinde kapatılmıştır.