Dünya teknoloji ile ilk ne zaman tanışmıştır?

Dünya üzerindeki ilk teknolojik alet nedir? Dünya teknoloji ile nasıl tanıştı?

İlk olarak ateşi bularak başlayan ve alet icat ederek hayatı kolaylaştıran insanlar devamında pusulayı bularak ve ampülü keşfederek teknoloji hayatta ilerlemeye başlamışlardır.

Dünya üzerindeki ilk teknolojik alet diyebilmemiz için o aletin insanları faydalı olması yeterlidir. Bu nedenle ilk teknolojik alet pusuladır diyebiliriz. Günümüzden binlerce yıl önce bulunmuştur ve bugün bile insanlığa hizmet etmektedir.

Dünyada ilk bulunan teklonojik alet pusuladır.Pusula tarihe de damga vurmuştur.

Teknoliji ile ilk tanışma homo habilis yani becerikli insan anlamına gelen alet yapan insan ile başlanmıştır. Böylece teknoloji ile birlikte insan da gelişmiş oldu, daha sonra ateşin ve yazının bulunması ile tekoloji gelişimine hız kazanmıştır ve günümüze doğru gelmiştir.