Dünyada sıcaklık git gide artıyor mu?

Dünyada global sıcaklık var mıdır? Yani zaman geçtikçe sıcaklık artıyor mudur?

sera gazlarının artması çevre kirliliği iklimsel deyişiklikler, fosil yakıtlarının kullanımında çok fazla artış gibi sebeplerden dünya sürekli isiniyo. Geçenlerde bir haber okumuştum dünya genelinde hava sicaklığı 1 derece artmış.

Dünyada sıcaklık artışı oluyor. Buzulların erimesiyle dünya eskisine göre daha da sıcaklaşıyor. Dünya üzerindeki Ozon tabakasının incelemesiyle artık Güneş’ten dünyaya gelebilecek zararlı ışınların önündeki engel de yavaş yavaş kalkıyor. Bu yüzden Güneş’ten gelen ışınların bizim sağlığımıza zararları da artıyor.

Evet üzülerek söylemek gerekirse dünya, git gide küresel ısınma etkisiyle sıcaklık artıyor. Ve bunu biz insanlar yapıyoruz. Malesef​:pensive::pensive:

Küresel ısınma insanların çevreye duyarsızlığından dolayı gittikçe artıyor. Sanayi bacaları, kimyasal ve zararlı gazlar, egzos dumanları ve daha birçok etkenden dolayı dünya etkileniyor. Buzullar eriyor, birçok hayvanın nesli tükeniyor ve bu bizleri de etkiliyor.

Evet artıyor .İklimler değişiyor .Küreselleşmenin etkisi hissediliyor.


Dünyada çeşitli gazların gökyüzündeki ozon tabakasının kalınlığını azaltığı ve yakın bir gelecekte de aşırı sıcaklar ve susuzluk dünya ülkelerin en büyük sorunu haline geleceğini söylüyor araştırmacılar.