Dünyanın ilk anayasası hangisidir?

Dünyanın ilk anayasası hangisidir? Kaç yılında imzalanmıştır?

Araştırırken her konuda olduğu gibi Amerika Birleşik Devletlerinde 1781 yılında düzenlenmiş 1215 İngiltere’de imzalanmış Büyük Özgürlükler Sözleşmesi de ilk anayasa olarak kabul görmüş.

Dünyada ilk yazılı anayasa 1781 yılında Amerika birleşik devletleri tarafından düzenlenmiştir.

Dünyanın ilk anayasası 15 haziran 1215 de İngiltere’de imzalanan magna carta dır. Yazılı olarak ise 1781 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri 1781 yılında tarafından düzenlenmiştir.