Eda davası nedir?

Eda davası nedir, hangi şartlarda eda davası açılır?

Bu tür davalarda davalının bir şeyi yapmaya veya yapmamaya mahkum edilmesi istenir. Örneğin ev sahibi kiracısına dava açarak kirayı ödemesini isteyebilir. Bu eda davasına örnek olabilir.

Eda davaları bir dava çeşidi olup davalıdan bir işi yapmaya veya bir fiili gerçekleştirme talebine yönelik açılan davadır. Borçlu tarafın borcunu ödememesi sonucu borcun ödenmesine yönelik davacı tarafından borçluya açılan dava da bir eda davasıdır. Davacı bu davada davalıdan olan borcunun ödenmesini talep eder .Yani davalının bir şey yapması istenilir.

Bu tür davalarda davalı olunan kişinin bir şeyi yapması veya yapmaması üzerine karar çıkabilir. Örneğin belirtilen bir evin etrafına beş yüz metre yakınına yanaşmama cezası gibi.