Ege Göçleri'nin sebepleri nelerdir?

İlk kez Yunanistan’dan başlayan Ege Göçleri’nin sebepleri nelerdir?

Balkan Yarımadasını Ilidyalilarin istila etmesi sonucu
Yunanistan da ve Batı Avrupada yaşayan birçok kavim göç etmek zorunda kalmıştır.
Göz ettikleri yerler Ön Asya 'ya diğeri göçe ve istilâda bulunmuşlardır.