Eğitim Uzmanı nedir? Nerelerde çalışır?

Eğitim Uzmanı nedir? Nerelerde çalışır? Konu hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Eğitim Uzmanı firma içinde çalışan kişilerin eğitim durmunun saptanmasını eğitim ihtiyacı gibi alanları yöneten kişidir

Çalıştığı kurumda eğitim vererek gerekli konuları öğreten kişiler denebilir.

Eğitim uzmanı; bağlı olduğu firma içinde çalışan personelin eğitim durumunun saptanmasını sağlayan, eğitim ihtiyacı gibi alanları yöneten kişiye verilen isimdir. Firmanın hangi departmanında eksiklik varsa orada çalışan elemanların eğitim almasını sağlar

Eğitim ihtiyaçlarını belirleyip eğitim programlarını gerçekleştirmekle yükümlü olan eğitim uzmanının görevleri şunlardır:

Kariyer sistemini oluşturmak,
Şirketin tüm birimlerinde eğitim analizi yapmak,
Eksik olan eğitim alanları hakkında bilgi edinmek ve eğitimler düzenlemek,
Bireysel ve grup eğitim planlarına destek vermek,
Eğitim istatistiklerini takip etmek,
Firma eğitimleri ile ilgili organizasyon hazırlamak,
Performans değerlendirme sistemi ve eğitim sistemi arasındaki bağlantının kurulmasına destek olmak,
Staj programlarının ve yeni eğitim programlarının kurulmasını sağlamak,
Eğitim standartlarının ve politikalarının belirlenmesini desteklemek,
Eğitim programını geliştirmek,
Eğitmen çalışmalarını organize etmek,
Eğitimler hakkında çalışanları bilgilendirmek,
Dış kaynaklardan alınması gereken hizmetleri koordine etmek,
Mesleki gelişim faaliyetleri yürütmek,
Raporlama yapmak ve kayıt tutmak,
Eğitim etkinliklerinde verimlilik hesabı yapmak.

Eğitim uzmanı; bağlı olduğu firma içinde çalışan personelin eğitim durumunun saptanmasını sağlayan.Eğitim gibi durumlarda ilk devreye giren bilgi işinde uzman olan kişilerdir.

Eğitim uzmanı kurum kuruluş veya çalıştığı firmada çalışan kişilerin eğitim durumlarını analiz ederek ihtiyacına yönelik eğitim almasını sağlayan yön veren kişilerdir.