Ehl-i sünnet âlimleri kimdir ve özellikleri nelerdir açıklayınız?

Ehl-i sünnet âlimleri kimdir ve özellikleri nelerdir açıklayınız?

Ehl-i sünnet âlimleri; Mehmet Zahid Kotku, Seyyid Abdülhakim Arvasi, Bediüzzaman Said Nursi, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, Seyyid Abdulkadir Geylani, Seyyid Erzurumlu İbrahim Hakkı, İbn-i Mace, Ebu Davud, İmam Müslim, Necip Fazıl Kısakürek, Mahmud Sami Ramazanoğlu, Süleyman Hilmi Tunahan, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi, Şah-ı Nakşibend Hazretleri, İmam-ı Rabbani, İmam Gazali, İmam Nesai, İmam Tirmizi, İmam Buhari’ dir Özellikleri hepsi ALLAH yolunda zorlu süreclerden geçerek Yaradanın dostu olmaya hak kazanmışlardır. Hepsinin kerameti hepsinin nefisleri terbiye etme kabiliyeti bulunmaktadır.

Ehli sünnet alimleri denilince çok büyük bir kitleden bahsede biliriz. Tamamının yazılması mümkün değildir.Bediuzaman, Mehmez zahit Kotku hazretleri gibi bir çok alim bulunmaktadır. Sünneti seniyeye yani Peygamber Efendimizin söylemlerine ve yaşam tarzına ayak uyduran kabul eden inkar etmeyen herkes ehli sünnettir. Bu çerçevede kendisine tabi olanlara nasihat eden alimlerede Ehli Sünnet alimleri denilmektedir.